Hilbrand Westra

Hilbrand Westra

Hilbrand Westra (Seoel, 1969) volgde de opleiding bij Wolfgang Könighaus tot deze overleed in 2010. In 2009 startte hij voorzichtig zijn eigen praktijk in systemische fenomenologie op en ontwikkelde zich verder in het veld waardoor hij in 2018 de School voor Systemische Bewustwording opende. Daarmee is hij een kleine, maar niet meer weg te denken, opleider in het systemisch werkveld.

Hilbrand zijn manier van werken wordt wel beschreven als acupuncturistisch opstellings-en lichaamswerk. Hij is taboeloos in zijn werk en leven, maar onderwijst vanuit de filosofie dat je niet meer kunt onderwijzen dan wat je zelf in het leven hebt ervaren. Daarmee beperkt hij de theoretische bandbreedte en brengt hij de theorie dicht bij de deelnemers en het werkveld.