Workshops

Familie- en organisatieopstellingen

Familie- en organisatieopstelling

Veel van ons gedrag en onze overtuigingen en patronen vinden hun oorsprong binnen de familie waarin we geboren zijn. Uit liefde en loyaliteit nemen we niet alleen bekrachtigende maar ook belemmerende levenspatronen over. Als volwassene leven we vaak nog steeds naar deze blauwdruk.

Een opstelling kan op een hele krachtige en bijzondere manier onbewuste patronen of dynamieken binnen je familie/organisatiesysteem zichtbaar maken, die doorspelen in je huidige leven; in je gezin, je familie of op je werk. Het kan verheldering brengen bij thema’s zoals relaties, angst, rouw, schuld, een diep verdriet, keuzes maken, omgaan met autoriteit of opkomen voor jezelf. Een opstelling laat zien hoe alles en iedereen met elkaar verbonden is. Het zichtbaar maken van de dynamiek binnen jouw systeem geeft je de mogelijkheid om je los te maken van deze ‘verstrikking’ waardoor er ruimte voor verandering ontstaat.

 

“We are who we are because they were who they were”.
  • Als je een vraag indient
  • Representant zijn

Als je een vraag indient.

Jouw vraag gaat over zaken in je leven waar je last van hebt of die je graag wilt begrijpen. Een opstelling laat je verbanden zien binnen het systeem waar jij onderdeel van bent.

De opgestelde representanten blijken in staat lichamelijk en emotioneel zuiver te kunnen voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren. Pas als verstrikkingen zichtbaar zijn, kun je je losmaken van belemmerende patronen. Het zien en ervaren van jouw opstelling geeft je inzicht, rust en ruimte voor verandering.

Behalve een beetje moed en de bereidheid om op een dieper niveau naar jezelf te kijken heb je niet veel meer nodig.

Alles wat binnen de opstelling gebeurt, blijft tussen de ‘muren’ van de workshop. Dat is wat we met elkaar afspreken.

Ook als representant is een opstelling een bijzondere ervaring.

Een reden om als representant mee te doen is dat de ervaring leert dat je nooit zomaar gevraagd wordt voor de positie waarin je komt te staan. Het levert vaak iets voor jezelf op.

Wanneer je als deelnemer uitgenodigd wordt als representant, mag je daar uiteraard altijd, zonder opgaaf van reden,  “nee” op zeggen.